Sundhed

”For at nedbringe luftens indhold af partikler har regeringen afsat 15 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 til reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer. Andre vigtige indsatser er mulighed for miljøzoner, skærpede krav i forbindelse med syn og information om partikelfiltre til både vognmænd og udbydere af transportopgaver. Det skønnes, at den nuværende partikeludledning vil blive reduceret med 50 % over de næste 5-6 år alene ved de allerede vedtagne krav i EU.

I EU strammes kravene løbende til udslip af kvælstofoxider og kulbrinter fra køretøjer. Regeringens mål er at nedbringe udslippene med 60 % i 2010 i forhold til niveauet i 1988. EU’s krav har betydet en stor nedgang i disse udslip generelt og nedgang i de danske udslip.”

 

Kilde: ”Verdenstopmødet i Johannesburg og Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling”.