DI Logo

Dansk Industri

Dansk Industri har i pjecen ”Virksomheden som verdensborger” givet sit bud på vejen til bæredygtig global udvikling og virksomhedernes muligheder på det globale marked.

Du kan her downloade pjecen “Virksomheden som verdensborger”.