LO

Lo logoI pjecen ”Danmarks strategi for bæredygtig udvikling” præsenterer fagbevægelsen sit syn på, hvad en bæredygtig udvikling indebærer. Pjecen redegør også for, hvad der kan være med til at gøre Danmark til et land, der forener høj velstand, social retfærdighed og bæredygtig udvikling.

I forbindelse med præsentationen af pjecen fremfører LO blandt andet: ”At skabe en bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø over hele kloden er en af de største udfordringer, verden står over for i dette århundrede.

Opgaven er global, men Danmark har en vigtig rolle at spille. Vi kan forsøge at påvirke den internationale politik. Vi kan gå forrest og demonstrere, at bæredygtighed godt kan forenes med velstand og social retfærdighed.

Bæredygtighed skal prioriteres.
Men det kræver, at bæredygtighed får den højeste prioritet – både i det politiske liv og i danskernes hverdag. Det indebærer en række betydelige ændringer i måden, vi har indrettet vores samfund, produktion og forbrug på.

Den opgave kan hverken overlades til politikere eller erhvervsledere alene. Den forudsætter et aktivt engagement fra hele befolkningen – også fra medarbejderne på den enkelte arbejdsplads.”

Du kan her downloade pjecen “Danmarks strategi for bæredygtig udvikling”.  (224kb)

Op til FN`s verdenstopmøde i Johannesburg, Sydafrika, 2002, har LO udgivet en rapport: ”Bæredygtig udvikling – hvor langt ´kan vi nå?”  (242kb)