Globale udfordringer – Globale muligheder

global_challenge_golbal_oppGlobalt set trues den bæredygtig udvikling af en lang række miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer. Dette kan indebære, at udviklingen indenfor mange områder i fremtiden vil bevæge sig i en ikke bæredygtig retning. Samtidig har den hidtidige globale udvikling betydet, at vi globalt set har været i stand til at udvikle nye teknologier, økonomiske kræfter, internationale institutioner og internationale politiske reguleringsmekanismer, som giver os nogle muligheder for at overvinde ovennævnte udfordringer, og derved vende udviklingen i en bæredygtig retning.

En af de internationale institutioner som især repræsenterer disse muligheder for at bidrage til en bæredygtig udvikling er FN. På FN`s Verdenstopmøde for Bæredygtig Udvikling i Johannesburg i 2002 blev der sat særlig fokus på fem temaer: vand, energi, sundhed, landbrug og biodiversitet. Disse områder anses for at være kritiske i forbindelse med at opnå langsigtet bæredygtig udvikling. Sammen med områderne befolkning og fattigdom udgør disse temaer og deres indbyrdes komplekse interaktion udfordringerne i forhold til at opnå bæredygtig udvikling, men samtidig hermed ligger mulighederne for at opnå bæredygtig udvikling også indenfor disse områder.

Op til topmødet udarbejdede FN et papir ”GLOBAL CHALLENGE – GLOBAL OPPORTUNITY” med grundlæggende informationer om tilstandene, seneste udvikling og fremskrivninger indenfor disse områder. Dermed gav papiret en illustrativ gennemgang af de udfordringer og muligheder som verdenssamfundet i dag står overfor med hensyn til bæredygtig udvikling.

Papiret kom derved også til at fungere som et referencepunkt for udfordringerne og for bestræbelserne for bæredygtig udvikling.

På de følgende sider vil vi sammenfatte udfordringerne og mulighederne, som de ses af FN.

Derfra er det muligt at gå videre til at se på Verdenstopmødets resultater indenfor de syv områder, samt at følge det videre arbejde med at implementere verdenstopmøde resultaterne.

Du kan her downloade FN papiret ”GLOBAL CHALLENGE – GLOBAL OPPORTUNITY”.

global-challenge