Befolkning

Verden skal understøtte 5 milliarder flere mennesker.

Verdens befolkningstal passerede 6 milliarder i 2000, det var en forøgelse på 3,5 milliarder i forhold til verdens befolkningstal på 2,5 milliarder i 1950.

Verdens befolkning forudses at vokse til ca. 8 milliarder i 2025, til 9,3 milliarder i 2050, for endeligt at stabilisere sig på mellem 10,5 til 11 milliarder mennesker omkring år 2150.

Næsten hele denne befolkningsvækst vil finde sted i udviklingslandene.

Verden vil således skulle skaffe føde og husly samt understøtte ca. 5 milliarder flere mennesker end den gør i dag.

Denne forøgelse af befolkningen, kombineret med højere levestandard, specielt i udviklingslandene, vil udgøre en enorm belastning af verdens jord, vand, energi og naturlige ressourcer.

Kilde: UN “Global Challenge – Global Oppertunity”

world_population