Sundhed

De fleste dødsfald i de mindst udviklede lande kan nemt forhindres.

I de udviklede lande forårsages sygdomme og dødsfald primært af ikke smitsomme sygdomme. Disse sygdomme indtræffer primært hos ældre mennesker, og oftest i form af kræft og hjerte sygdomme.

I de mindst udviklede lande herunder specielt Afrika syd for Sahara og skyldes sygdom og dødsfald – ofte i børnealderen – primært miljørelaterede smitsomme sygdomme. Mest almindelige er diarré sygdomme, som hovedsagligt skyldes manglen på rent vand og sanitære faciliteter; samt luftvejs infektioner, som hovedsagligt skyldes indendørs luftforurening. Disse sygdomme kan imidlertid nemt forebygges ved hjælp af simple og billige teknologier.

cause_of_death

Over en milliard mennesker mangler stadig adgang til rent og ufarligt vand.

Selvom der har været fremgang i adgangen til vandforsyning i de seneste årtier, mangler over en milliard mennesker i udviklingslandene stadig adgang til rent og sikker drikkevand. Hovedparten af disse mennesker lever i landområderne i Asien og Afrika.

folk_uden_sikker_vand

Der gøres fremskridt mod målet.

Antallet af børn under 5 år, som hvert år dør af diarre sygdomme som følge af forurenet vand og mad, dårlig hygiejne, og utilstrækkelig sanitære forhold, er beregnet til at være faldet fra 4,6 millioner børn i 1980 til 1,7 millioner børn i 1999.

forbedre_adgang_til_vand

Malaria er i vækst i Afrika.

Omkring 300 millioner mennesker rammes hvert år af akut malaria. Ca. 1 million mennesker, hovedsagligt børn i Afrika, dør hvert år af malaria.

Malaria anslås at forårsage en reduktion af den økonomiske vækst i afrikanske lande på mere end 1 % per år. Dette resulterer i et økonomisk tab på ca. 12 milliarder $ om året.

malaria_mortality

Indendørs luftforurening er en stor dræber.

Globalt set er luftforurening, hovedsageligt fra partikelforurening, hvert år skyld i mere end 3 millioner dødsfald. Den største del af disse dødsfald sker blandt børn i udviklingslandene. De dør af akutte luftvejs infektioner som følge af brug af traditionelle ildsteder, hvori der afbrændes brænde, afgrøde rester eller dyre gødning til madlavning og opvarmning. Trods dette rettes hovedparten af den globale kontrol indsats imod udendørs luftforurening i de udviklede lande.

deathrate_airways

Kilde: UN “Global Challenge – Global Oppertunity”