Energi

Målsætninger:

Vedvarende energi.

Variation af energi forsyningen og en betydelig øgning af den vedvarende energis andel af den globale energiforsyning (artikel 20e).

Adgang til energi.

Forbedring af adgangen til pålidelig, økonomisk gennemførlig, socialt acceptabel og miljømæssig rigtig energiydelser og energiressourcer, tilstrækkelig til at realisere årtusinde udviklings målsætningerne, inklusiv målsætningen om at halvere andelen af mennesker som leveri fattigdom år 2015 (artikel 9).

Energi markeder.

Fjernelse af markeds forvridninger samt udfasning af skadelige subsidier.

Initiativer:

En række lande aftalte at etablere ”Johannesburg Renewable Energy Coalition”, som er et samarbejde på tværs af industri- og udviklingslande mellem stater, der vil etablere globale, regionale og lokale målsætninger for udbredelse af vedvarende energi.

EU annoncerede et partnerskabs-initiativ med det formål, at fremme forsyningen af bæredygtig energi til de 2 milliarder fattige, som i dag mangler adgang til moderne energi.

Støtte til Afrikas indsats for at gennemføre NEPAD målsætningerne omkring energi, en støtte som sigter mod at sikre mindst 35 % af Afrikas befolkning adgang til energi indenfor 20 år (artikel 62j).