Ernæring og landbrug

Målsætninger:

Forbedre bæredygtig produktivitet i landbruget og fødevaresikkerhed i Afrika, som aftalt i FN’s Millenium-erklæring, specielt skal der senest år 2015 være opnået en halvering af antallet der lider sult i Afrika (artikel 67).

Initiativer:

Sigte mod udfasning af alle former for eksportstøtte samt betydelig reduktion af anden handelsforvridende landbrugsstøtte (artikel 86c).

Støtte til Afrikanske lande til inden år 2005 at udvikle og implementere strategier til fødevaresikkerhed (artikel 67a).

USA vil i 2003 investere 90 millioner $ i bæredygtige landbrugs programmer.