Fattigdom og ulighed

Målsætninger:

Inden år 2015 skal den andel af verdens befolkning hvis indkomst er under 1 $ om dagen og den andel af befolkningen, som lider af sult, være halveret. (Johannesburg Plan of Implementation, artikel 7a)

Inden år 2020 skal der være opnået en væsentlig forbedring af livsbetingelserne for mindst 100 millioner slum beboere, som foreslået i ”Cities without slums” initiativet.

Initiativer:

Etablering af en Verdens Solidaritet Fond til udryddelse af fattigdom og til fremme af social og menneskelig udvikling i udviklingslandene (artikel 7b).