Kemikalier

Målsætninger:

Stræbe imod at kemikalier inden år 2020 bruges og produceres på en måde, så væsentlige skadelige effekter på sundhed og miljø minimeres. Dette skal ske ved at gøre brug af  videnskabeligt baserede risikovurderings- og risikohåndterings-procedurer, der indkluderer forsigtighedsprincippet (artikel 23).