Sundhed

Målsætninger:

Senest år 2015 at have halveret andelen af mennesker der er uden adgang til eller har råd til sikkert drikkevand, som aftalt i FN’s Millenium-erklæring (Johannesburg Plan of Implementation, artikel 8)

Senest år 2015 at have halveret andelen af mennesker der ikke har adgang til basal kloakering (artikel 8).

Senest år 2015 at have reduceret døds raten for babyer og børn under 5 år med 2/3, og raten for død fødte med 3/4 i forhold til raten i år 2000.

Reducere tilstedeværelsen af HIV mellem unge mænd og kvinder mellem 15-24 år med 25 % i de mest ramte lande inden år 2005 og globalt inden år 2010, og bekæmp malaria, tuberkulose og andre sygdomme.

Initiativer:

Lancering af et handlingsprogram med finansiel og teknisk bistand, for at opfylde Millennium-målet om sikkert drikkevand (artikel 25)