Vand

Målsætninger:

Senest år 2015 skal andelen af mennesker uden adgang til eller råd til rent drikkevand være halveret, som aftalt i FN’s Millenium-erklæring (Johannesburg Plan of Implementation, artikel 8)

Senest år 2015 skal andelen af mennesker uden adgang til basal kloakering være halveret (artikel 8).

Senest år 2005 skal der være udviklet integreret forvaltning af vandressourcer samt planer for effektivisering af vandforbruget (artikel 26).

Initiativer:

Lancering af et handlingsprogram med finansiel og teknisk bistand, for at opfylde Millennium-målet om sikkert drikkevand (artikel 25)

På Johannesburg-topmødet annoncerede EU et partnerskabs-initiativ om vand – ”Water for Life”, som har fokus på Afrika og det tidligere Sovjetunionen (NIS-landene i bl.a. Centralasien). Formålet er at skabe en samlet ramme om forvaltning af vandressourcerne, samt forbedre vandforsyning og sanitære forhold.

USA annoncerede et 970 millioner $ program til investering over en 3 års periode i vand og kloakering.