Verdenstopmødets hovedresultater

VerdenstTopmødet bekræftede atter bæredygtig udvikling, som et centralt element i den internationale agenda, og gav ny drivkraft til de globale aktiviteter til at bekæmpe fattigdom og beskytte miljøet.

Som et resultat af topmødet blev forståelsen af bæredygtig udvikling udvidet og forstærket, specielt forståelsen af de vigtige forbindelser mellem fattigdom, miljøet og brugen af de naturlige ressourcer.

Regeringerne var enige om og genbekræftede en bred række af konkrete forpligtigelser og målsætninger for aktiviteter for at opnå en mere effektiv implementering af målene for bæredygtig udvikling.

Problemstillinger omkring energi og hygiejne var i højere grad kritiske elementer i forhandlingerne og i resultaterne end i tidligere internationale møder om bæredygtig udvikling.

Støtten til etablering af en “Verdens Solidaritets Fond” til udryddelse af fattigdom var et positivt skridt fremad.

Afrika og NEPAD var identificeret som specielt fokus- og støtteområde for det internationale samfund. Således at Afrikas udviklings behov bedre kan imødekommes.

Civilsamfundets synspunkter blev sat i forgrunden på topmødet. Dette skete i erkendelse af den nøglerolle, som civilsamfundet spiller i implementeringen af resultaterne og i at fremme partnerskabs initiativer.

Partnerskabskonceptet mellem regeringer, virksomheder og civilsamfundet blev af topmødet og implementerings planen givet et stort skub fremad.