GrøntMøde Sydfyn 2022 – d. 8.-11. september i Svendborg


NYT OM TEMAER OG HOVEDMÅL:

Temaer ved GrøntMøde:
Landbrugets reform
Uddannelse for bæredygtig udvikling
Fred ikke krig. Og hvordan slutter vi fred med naturen?
Grøn vask – hvordan undgår vi det?
Arbejdet – og et alternativ: En Grøn Borgerløn (Niels-Simon Larsen, klimaaktivst)
Trafik, planlægning og strukturudvikling / Kattegatforbindelsen/Broen over Samsø
Lokale energifællesskaber (og hvad med A-kraft?)
Bosætning –  tiny-houses og økosamfund (Steen Møller)

Et hovedmål med GrøntMøde er at skabe et visionært oplæg/manifest:
Det er bl.a. en opfølgning på DanmarksDeklarationen.dk fra år 2000 hvor mange tilsluttede sig i forhold til indhold og form på en national strategi for bæredygtig udvikling i Danmark.
Hvordan ser et nyt manifest ud for fremtiden og den grønne omstilling. Hvad skal som minimum med og tages drøn alvorligt, hvis det ikke skal være den rene snak, den snak om den grønne omstilling?
Vi skal på GrøntMøde konfrontere og se på tabuerne i miljøkampen. Sætter ord på hvad der bliver glemt, tilsidesat, ignoreret eller måske bare glemt. Vi vil tage temperaturen på ’det gode liv’, på hvordan det i grunden går med omstillingen til et bæredygtig samfund, men også et samfund med plads til livet, skaberkraft og det gode liv. Også set i et globalt perspektiv.

OM GrøntMøde:
GrøntMøde er et nyt folkeoplysende initiativ, der har rødder i erfaring og grønt netværk. Det er folkemødet man har savnet når man har været på Folkemødet Bornholm eller Kulturmødet Mors.
Grønt Møde Sydfyn, skal være det økologiske og bæredygtige møde, for den grønne omstilling og FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Et møde der skal bygger videre på traditionerne fra Grønt Landsskue (1995), ØkoTræf2000 (2000) Det Fælles Bedste (2014/2016) – alle folkemøder som Øko-net var engageret i.

Sydfyn har det der skal til, for at samle kræfterne for det nødvendige møde om den grønne omstilling – for at sætte fokus og spotlight på de løsninger og handlinger der skal til nu, for at de 17 Verdensmål bliver mere end flotte hensigter.

Der er momentum for klimaet – nogen siger max 10 år til at løse krisen – og derfor er der skolestrejker og klimapåmindelser. Nye opråb, der var med til at sætte retningen og udløse et klimavalg i juni 2019.

Kodeordene for GrøntMøde Sydfyn er bl.a.: Gennemført bæredygtig afholdelse (ingen affald, 90-100% økologisk forplejning, erfaringsdeling). 3×24 timer, fra torsdag til søndag i 2020 eller 2021 (tidspunket er ikke fastsat endnu og pt. usikker pga Corona-situationen).
Via debatter og præsentationer, skal tre dage være et indblik i fremtidens grønne kultur.

Grønt Møde er fremtidens samlingssted for dialogen om miljø og natur – vores kulturs bæredygtighed.
Grønt Møde sætter scenen for vidensdeling, erfaringsudveksling, netværksskabelse og grøn inspiration på tværs af brancher og aktører. Mødet tager temperaturen på den grønne omstilling og logger ind i miljødebatten. Hvad er hot og aktuelt. Hvad er glemt men vigtig. Hvad er tabuerne – og tør nogen tale om dem!

Vi ønsker at skabe samarbejde mellem aktørerne og engagere civilsamfundet. Grønt Møde bliver også et møde for livet. Der bliver masser af kunst indenfor musik, teater, film og design mm.
Og mottoet er: Ingen kultur og kunst – uden natur og bæredygtighed. Oplevelsesprogrammet bliver fyldt med oplæg, foredrag og debatter, koncerter, workshops og fest.

Der vil blive inviteret bredt ud til foreninger, organisationer og erhvervslivet om at deltage i mødet, med debatter og præsentationer. Der vil blive inviteret en række moderatorer og konsulenter, til at være med til at afholde og facilitere de debatter og temaer der udvikles for mødet. Disse vil være varierende fra år til år – men altid have hovedfokus om bæredygtig udvikling, verdensmålene, klimasikring og grøn omstilling.

Danmark har fået et klimamomentum, og en ny Regering der har sat høje grønne mål – ja snart en klimalov. Vi har allerede Verdensmålene og en lang historisk proces siden Rio-topmødet 1992 for at skabe bæredygtig udvikling. Så det er nu der skal bakkes op og der skal udfordres og vises at vi har løsninger – nu at civilsamfundet og staten skal nå hinanden, for alvor.

Der skal fokus på lavt hængende frugter, der bør plukkes – men også frugter der kræver økonomisk opbakning og ny lovgivning. Mødte har rødder og historie i tidligere erfaringer og direkte dialog med Kulturmødets stifter. Samt henter direkte inspiration fra Øko-nets store folkemøde ØkoTræt2000 i august 2000 i Roskilde.

Her var outputtet en række råd og anbefalinger til den nationale strategi for bæredygtig udvikling – se www.danmarksdeklarationen.dk
Vi tager stafetten op igen. Grønt Møde invitere til debatten – og nye netværk!

Mål og succeskriterier er at skabe et rum og en levende platform for samtalen om den grønne omstilling og Verdensmålene, med fokus på løsninger og handling. At engagere civilsamfundet og demokratiseringen af demokratiet, så de grønne råd og ideer råbes op og høres! Samt at skabe en tilbagevendende tradition i dagene op til første weekend af september hvert år.

Målgruppen er såvel eksperter/fagfolk, politikere og folket.
Såvel unge som gamle. Folk fra hele landet, der vælger en dag eller hele Grønt Møde. Mødet mellem politikere, ngo’ere og lægfolk.

Aktiviterne under mødet vil blive alsidige, fra traditionelle debatmøder, til workshops og netværksskabende fora. Der skal være udstillinger og de grønne ngo’ere og bæredygtige virksomheder kan præsentere sig – bl.a. ved en række stande. Det hele skal krydres med en række folkekøkkener og kultur arrangementer – som foredrag, koncerter og teater mv. Der vil være fokus på mødet mellem mennesker – således at der bliver tid til netværk og samtale mellem at der er er arrangementer og aktiviteter.