Faktor 10

En anden reduktionsmålsætning er Faktor 10 målsætningen. Denne målsætning har mange ting tilfælles med Faktor 4 målsætningen. Faktor 10 målsætningen går nogle skridt videre og har en lidt længere tidshorisont. For at sikre det økologiske råderum for fremtidige generationer er folkene bag Faktor 10 målsætningen af den opfattelse, at det er nødvendigt at halvere de globale materielle strømme.

Udviklingslandene har ikke mulighed for at formindske de materielle strømme, hvis deres udviklingsproces skal sikres, tværtimod har udviklingslandene behov for at forøge deres materielle strømme. Dette forhold betyder, at en halvering af de globale materielle strømme forudsætter, at de industrialiserede lande forøger deres ressourceproduktivitet med en faktor på 10 indenfor de næste 50 år.

Folkene bag Faktor 10 målsætningen mener, at det er teknologisk muligt at opnå en sådan forøgelse af ressourceproduktivitet. Dette vil dog kræve, at hele den teknologiske videns bais bliver mobiliseret til at skabe nye produkter, service ydelser og nye produktions metoder.

Samtidig hermed er det nødvendigt, at der sker en dematerialisering af økonomien ved, at prisen på arbejdskraft bliver relativt billigere i forhold til prisen på energi og materialer. Dette kan sikres ved at ændre på de systemer af tilskud staterne yder til erhvervslivet og ved i højere grad at beskatte ressourceforbruget i stedet for at beskatte arbejdskraften.

Flere informationer om Faktor 10 kan findes her.