Faktor 4

Forskellige steder er der blevet arbejdet med at udvikle systemer og målsætninger for at gennemfører reduktioner i de materielle strømme og derved øge effektiviseringen af ressourceanvendelsen indenfor produktion og forbrug.

Det tyske Wuppertal Institut har været et af hoveddrivkræfterne for begrebet Faktor 4 reduktionsmålsætningen.

Ideen bag Faktor 4 er at det gennem anvendelse af nyere teknologier, med bevidst sigte på ressource produktiviteten, bliver muligt at anvende de naturlige ressourcer mere effektivt indenfor alle dagliglivets områder. Derved bliver det muligt enten at skabe flere produkter, serviceydelser og højere livskvalitet ud fra de tilgængelige ressourcer eller, at bruge færre ressourcer til at opretholde den samme standard.

Faktor 4 klubben har opstillet en målsætning om at der inden år 2030 skal være skabt en reduktion i ressourceforbruget med en faktor på 4.

Flere informationer om Faktor 4 kan fides her.