Økologisk bæreevne

Med begrebet økologisk bæreevne henvises der til, at det for alle økosystemer gælder, at der er en grænse for, hvor stor belastning et naturligt økosystem kan klare, uden at leveforholdene vil blive forværret for de individer, der lever i og af økosystemet.

Dette gælder også for menneskeheden. Her kommer belastningen dels fra antallet af indbyggere, dels fra forbruget per indbygger af såvel fornybarre og ikke fornybarre ressourcer, og dels den forureningen vi udleder til miljøet. Hvis denne belastning overskrider den grænse, der angives ved områdets økologiske bæreevne, vil det have konsekvenser i form af forringede levevilkår for os alle.

Den økologiske bæreevne er ikke en fast størrelse, den vil variere og afhænge af geografiske og klimatiske forhold samt af den teknologiske udvikling.