Indikatorsæt for Danmark

I forbindelse med den danske nationale strategi for bæredygtig udvikling har regeringen udarbejdet et nationalt indikatorsæt for den bæredygtige udvikling i Danmark.

Regeringen giver indikatorsætet følgende begrundelse:

”Bæredygtig udvikling er en langsigtet proces med langsigtede mål. Det er nødvendigt at have overblik over, om udviklingen går i den rigtige retning, og at der nås resultater. Regeringen vil derfor løbende overvåge og rapportere, hvordan det går med at gennemføre strategien og opnå resultater, der går i retning af bæredygtig udvikling.

Indikatorer vil være et udgangspunkt for at rapportere om fremskridt mod en bæredygtig udvikling. Der er udviklet et sæt indikatorer for bæredygtig udvikling i sammenhæng med strategien, der kan følge udviklingen i forhold til vigtige mål og indsatser i strategien for bæredygtig udvikling.

Indikatorsættet består af et mindre antal overordnede nøgleindikatorer og et sæt af indikatorer, der retter sig mod hvert af strategiens indsatsområder. Indikatorerne fokuserer på udvikling og resultater i forhold til strategiens mål om bæredygtig udvikling.”

Kilde: ”FÆLLES FREMTID – udvikling i balance”

Nøgleindikatorer.

tabel_key_indikatorer