Indikatorsæt 2003

Regeringen har for 2003 udarbejdet et indikatorsæt for udvikling mod bæredygtig udvikling.

Dette indikatorsæt består af to dele:

Et overordnet sæt nøgleindikatorer, som beskriver udviklingen og resultater i forhold til strategiens overordnede mål og principper. Dette sæt består af 14 indikatorer.

Et detaljeret specifikt indikatorsæt, som for hvert indsatsområde beskriver udviklingen og resultater i forhold til nogle af strategiens mål og initiativer. Dette sæt består af 90 indikatorer.

Det overordnede sæt nøgleindikatorer er publiceret i en pjece: Nøgleindikatorer 2003, den kan downloades her: