Rio+5

Stadig lang vej til en bæredygtig udvikling

Logo for Rio+5
Logo for Rio+5

På FN’s ekstraordinære samling i 1997 (UNGASS) blev der samlet op på, hvor langt man var nået med bæredygtig udvikling siden Rio-konferencen i 1992. På forsamlingen blev det konkluderet, at selv om der er opnået fremgang på en række konkrete områder, så var situationen i forhold til at opnå bæredygtig udvikling globalt set forværret. Der var flere fattige mennesker på jorden. Stadig flere manglede adgang til rent drikkevand og sikre sanitære faciliteter. Nedslidning af naturgrundlaget i form af afskovning, tab af biologisk mangfoldighed, erosion og ørkenspredning fortsætter. Arbejdet med klimaproblemerne skred kun langsomt frem.

På UNGASS-topmødet medunderskrev Danmark et slutdokument, som forpligtede til fortsat at holde fokus på Agenda 21. Desuden blev der vedtaget et 5-års arbejdsprogram for den særlige FN-Kommission for Bæredygtig Udvikling (CSD).

Slutdokumentet fra generalforsamlingen indeholdt en opfordring til alle lande om senest i 2002 at udarbejde nationale strategier for bæredygtig udvikling. Disse nationale strategier skulle være klar til fremlæggelse på FN-topmødet Rio+10 i 2002 i Sydafrika.

Du kan læse mere om Rio+5 på FN’s internetside.