Retsligt

For at et samfund skal kunne udvikle sig bæredygtigt, er det nødvendigt, at der eksisterer en bæredygtig retsorden, der sætter de legale rammer for borgernes handlinger.

Hvis der ikke findes en sådan retsorden, vil alle forsøg på at tilfredsstille sine behov have samme gyldighed. Men med en bæredygtig retsorden vil der være forskel på, hvilke behov et menneske har ret til at få tilfredsstillet. Det bliver dermed muligt for samfundet at prioritere i forhold til bæredygtigheden hvilken behovstilfredsstillelse, der legalt kan forfølges.

I forhold til bæredygtigheden kan det fx anses for at være ugyldigt at berige sig umådeholdent på andres bekostning, og derved fratage disse andre muligheden for et godt liv.

Det kan også være ulovligt at beherske eller udnytte naturen på måder, som ikke er bæredygtig. Fx at have flere svin i en svinebesætning, end samfundet har fundet er bæredygtigt i forhold til naturens bæreevne.