Historisk om Bæredygtig Udvikling

Omkring år 2000 kom der fornyet opmærksomhed på Danmarks Nationale Strategi for Bæredygtig Udvikling, da alle lande ved det da kommende Verdenstopmøde for Bæredygtig Udvikling (WSSD) der blev afholdt i Johannesburg i Sydafrika i 2002, skulle fremlægge deres nationale strategi.

Øko-net fik den rolle at stå for en hjemmelig folkelig proces, der bl.a. betød afholdelse af en del folkemøder. Det skete i forlængelse af at Øko-net stod for afholdelsen af et stor folkemøde for Bæredygtig Udvikling, ØkoTræf2000, der blev afholdt på Dyreskuepladsen i Roskilde i august 2000 over fire dage. Resultatet fra dette grønne folkemøde blev Danmarks Deklarationen (DD) – se mere på www.danmarksdeklarationen.dk

Efter ØkoTræf2000 fik vi mange organisationer til at tilslutte sig DD og i januar 2001 blev den overrakt til Regering og Folketinget – se mere på DD hjemmesiden derom.
I forlængelse af DD-processen etablerede Øko-net, i samarbejder med Miljøstyrelsen, der støttede processen via Den Grønne Fond, hjemmesiden VoresDebat.dk, der skulle være forankringen online for den nationale debat om den nationale strategi inden Danmark skulle fremlægge den i 2002 ved Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling – som også var betegnet som Rio+10.

VoresDebat.dk er siden hen blevet til BU.dk og er en folkelig national side for processen om Danmarks og Verdens vej mod Bæredygtig Udvikling.

Øko-net har i 2020 taget initiativ til at relancere sitet, som et mere opdateret og levende sted. Derfor er hele den historiske omkring bæredygtig udvikling, og det oprindelige site samlet her på denne historiske side om bæredygtig udvikling: Historisk om BU.

I årene har mange skoleklasser, studerende på universiteter, elever i folkeskolen osv. brugt sitet, der bl.a. ligger højt på google når man søger “bæredygtig udvikling”.

BU.dk var oprindelig en tvilling-side til eco-info.dk, der jo er onlineportalen med databasen De Grønne Sider, Den Grønne Kalender og Det Grønne Bibliotek – der i dag er Grønt Overblik portalen – www.grøntoverblik.dk
De er fortsat tænkt som hinandens sidestykke, og målet er at fortælle dagtidens bæredygtigheds historier – gennem features og overblik over arrangementer med fokus på bæredygtighed fra Den Grønne Kalender.

Målet er at få tilknyttet freelance journalister og fotografer, men private og lokale/nationale NGO’ere er også velkomne til at skrive artikler og komme med indlæg/opslag.