Hvad er Bæredygtig Udvikling?

Legende børn
Legende børn

Bæredygtig udvikling er en vision om fremtiden, om hvordan vi forvalter fremtiden her og nu.

Bæredygtig udvikling er at tage ansvaret for resultaterne af det vi gør nu og her, men som har konsekvenser for andre til en anden tid og/eller et andet sted. Idet resultaterne af vores handlinger i dag uundgåeligt vil ramme andre på et andet tidspunkt eller et andet sted, og dermed have indflydelse på andre menneskers livsmuligheder.

Bæredygtig udvikling handler om at skabe betingelser for det gode liv for os alle.

Bæredygtig udvikling er et relativt nyt begreb, der kun har været i brug i de seneste 20 år.

Med bæredygtig udvikling menes der, at de forandringsprocesser, som finder sted i samfundet, skal have en kvalitet, der sikrer, at de er i stand til at opretholde et godt liv for os alle.

I selve begrebet bæredygtig udvikling forudsættes der, at der er noget som skal bevares eller bringes videre frem i udviklingen – det kan være:

· Det gode liv
· Naturressourcerne
· Naturen
· De økologiske kredsløb
· Sociale organisering
· Kulturen
· Økonomien

De fleste af os, som lever i Danmark i dag, har i flere år oplevet, at samfundsudviklingen har sikret os en økonomisk og materiel velstand, der har været større end hvad nogen dansker tidligere har kendt til. På den måde har udviklingen været bæredygtig, idet den har været i stand til at opretholde og endda udbygge de materielle og økonomiske betingelser for et godt liv for de fleste danskere, der lever i dag.

Bæredygtig udvikling handler imidlertid også om andet end økonomi og materiel velstand. Bæredygtig udvikling forbindes ofte med noget om tilstandene for vores miljø. På de områder fornemmer mange af os, at udviklingen ikke har været så bæredygtig. Vi har alle oplevet eller set billeder på TV med eksempler på tab af naturværdier, iltsvind og fiskedød, forurening m.m.

Bæredygtig udvikling handler også om mere. For at vi kan opretholde et godt liv, kræver det mere end en god økonomi, materiel velstand og et rent miljø. For at et liv skal være godt, har vi også behov for social organisering, der sætter os i stand til at føle os trygge indenfor samt behov for en sikker og velkendt kulturel identitet. Mange føler på disse områder, at udviklingen har skabt større usikkerhed, at det er sværere at opretholde disse værdier på det niveau, som er nødvendigt for vores identitet. Bæredygtigheden i udviklingen på disse områder føles derfor af mange ikke så stor.

Samfundsudvikling er ikke noget der sker af sig selv. Selvom vi måske ofte føler, at samfundet udvikler sig efter sine egne love, uden at vi har indflydelse på udviklingen. Samfundsudviklingen er et kollektivt resultat af samvirket af alle vores individuelle handlinger. Dette indebærer, at de handlinger, vi som enkeltindivid udfører, har betydning dels, hvilket er meget tydeligt, for vores egen personlige bæredygtige udvikling, men dels også for at disse handlinger har deres, om end relativt begrænsede, betydning for vores samfunds bæredygtige udvikling.

Bæredygtig udvikling handler derfor meget om vores handlinger her og nu og om konsekvenserne af disse handlinger på vores fremtidige liv. Vil disse handlinger virke fremmende for opretholdelsen af et godt liv og derved være bæredygtige?

Bæredygtighed handler derfor om at tage ansvar for disse handlinger samt om at prioritere mellem sine handlinger.

Bæredygtig udvikling handler om at skabe betingelser for det gode liv for os alle.

Bæredygtigt – at det er i stand til at bære eller opretholde noget andet eller sig selv.

Eksempel: Boligvalg