Et andet sted – i verden

Bæredygtig udvikling handler også om, at de fleste af os har en forestilling og et ønske om at mennesker, der lever andre steder i verden og under andre livsbetingelser, også skal have mulighed for at leve et godt liv.

Vores handlinger i vores del af verden har konsekvenser for livsbetingelserne for mennesker i andre dele af verden. Når vi ønsker, at disse mennesker også skal leve et godt liv, er det nødvendigt, at vi tager ansvar for vores handlinger og sikrer, at de fremmer en bæredygtig udvikling.

Eksempel:

Når du køber bananer i butikkerne, har du et valg, som har konsekvenser i forhold til bæredygtigheden andre steder i verden.

Du kan købe de billige og pæne bananer, som er produceret og distribueret af de 4 store multinationale firmaer –Chiquita Brands, Dole Food Co, Del Monte Fresh Produce og Fyffes – som tilsammen står for 80% af verdens kommercielle bananproduktion.

arial-spraying_bananer   chiquita

Bananerne fra disse firmaer er dyrket i store bananplantager, hovedsagligt i Sydamerika. Dyrkningen foregår under anvendelse af store mængder kunstgødning og intensiv anvendelse af kemikalier – i form af pesticider, herbicider og fungicider – til sprøjtning af plantager og behandling af de høstede frugter. Denne intensive anvendelse af kunstgødning og kemikalier har store sundheds- og miljømæssige konsekvenser for områderne omkring plantagerne og for de mennesker, der arbejder på plantagerne. Som eksempel på det kan nævnes, at omkring 20% af de mandlige arbejdere på bananplantager i Costa Rica blev sterile som følge af deres arbejde med giftige kemikalier.

herbicide-spraying_bananer
De multinationale selskabers bananer er med til at fjerne bæredygtigheden af livsgrundlaget for småbønderne og plantagearbejderne i den fattige del af verden

Arbejderne på plantagerne må arbejde under meget ringe ansættelsesbetingelser med lange arbejdstider, hårdt og monotont fysisk arbejde og til meget lave lønninger, der ikke er tilstrækkelige til at dække de basale behov i en familie.

De store selskabers dominerende position på verdensmarkedet og deres rationelle produktion indebærer, at de kan sætte priserne på verdensmarkedet. Dette har konsekvenser for de mange uafhængige småproducenter af bananer. De kan i dag kun få meget lave priser for deres bananer. Priser, som i mange tilfælde ikke kan dække deres produktionsomkostninger.

De store selskabers dominans og den globale organisering af verdenshandlen med bananer betyder også, at kun en lille del af det vi betaler for en banan går til de mange småbønder og plantagearbejdere i den fattige del af verden, hvis livsgrundlag er afhængig af bananproduktion. Det kan være ned til, at kun 1% af den pris, vi betaler for en banan, når til de arbejdere, der har arbejdet i plantagen.

Denne form for produktion, distribution og salg af bananer kan ikke siges at være bæredygtig for disse mennesker, da den ikke giver grundlag for udvikling af et godt liv for dem, der fysisk arbejder med bananproduktionen, og den fjerner det økonomiske livsgrundlag for mange småbønder. Den kan måske være bæredygtig på kort sigt for de fire store selskaber og for vores egen kortsigtede økonomiske situation i form af relativt lave priser.

Men vi har et valg, idet der findes et alternativ til denne form for bananer. Fair Trade-bevægelsen giver os mulighed for i en række butikker i Danmark at købe Max Havelaar-mærkede bananer, der er dyrket økologisk, og som er opkøbt og distribueret på en måde, som sikrer, at de direkte producenter får en retfærdig, rimelig og stabil pris for deres bananer.

banan_growing
Fair trade bananer kan være med til at skabe bæredygtighed for småbønder

Når du køber Max Havelaar-mærkede økologiske bananer, betaler du en højere pris. Det kan være op til det dobbelte. Men ved at købe disse bananer er du gennem din handling med til at sikre, at nogle mennesker et andet sted i verden har mulighed for at skabe en bæredygtig udvikling og samtidig mindske mulighederne for, at de store multinationale selskaber ødelægger mulighederne for bæredygtig udvikling.

Du kan læse mere om Fair Trade på Max Havelaar´s hjemmeside.

Og om Max Havelaar bananer.

maxhavelaar  bananer

Du kan også læse mere om Fair Trade på hjemmesiden for:Fair Trade import og Salam.

Du kan læse mere om Fair Trade hos den verdensomspændende organisation the Fair Trade Federation.

Du kan læse mere om bananer og verdensmarkedet påBananalink.

Bæredygtig udvikling handler om –

  • At tage ansvar for vores handlinger –
  • der rammer en anden –
  • et andet sted.

Du har et valg!