Om

BÆREDYGTIG UDVIKLING er en vision om fremtiden, forvaltet nu! Det at tage ansvar for resultatet af vores nutidige handlinger, der rammer en anden, til en anden tid og et andet sted.

En BÆREDYGTIG UDVIKLING er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.

bu.dk er en vidtspændende portal, der sætter fokus på de miljømæssige, økonomiske, sociale og politiske udviklingstendenser i Danmark og Globalt, og som former mulighederne for Bæredygtig Udvikling.

På siderne findes informationer i mange former. Vi tilstræber at disse informationer dækker vore brugeres behov for information indenfor området Bæredygtig Udvikling.

bu.dk er en videreudvikling af Øko-nets tidligere portal BæredygtigUdvikling.nu

Det er foreningen Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis (Øko-net) som driver BU sitet.

Øko-net har eksisteret siden januar 1994r og har nu etableret en solid basis for sit arbejde, via et bredt netværk, der primært bindes sammen af Nyhedsbladet Øko-net, flere hjemmesider og en omfattende database. Bladet udkommer ca. hver anden måned i et oplag på 10.000 og udgives tillige på Internettet på www.eco-net.dk
Øko-net afholder årligt mindst to landsdækkende weekend seminarer, hvor nye emner sættes til debat.

Øko-net varetager en opgave, der er en blanding af at være debatskabende og netværksskabende og hele tiden i et univers med rødder til den danske folkeoplysningstradition. Netværket / Øko-net sætter den økologiske udvikling til debat samt oplyser om, hvad der sker på området generelt og især på folkeligt niveau.

Organisationen har en netværksstruktur, hvis omdrejningsakse er det dagligt bemandede sekretariat. Ved netværksstruktur forstås, at det daglige arbejde foregår i et samarbejde med mange ad hoc grupper og kapaciteter fra andre grønne organisationer og folkeoplysende organisationer. Der er opbygget et velfungerende sekretariat, der bl.a. via databasen håndterer de mange kontakter i Netværket.

Vision og mission

Med databaserne på portalen Øko-info er der skabt et sted hvor ‘passiv viden’ kobles med aktive personer og organisationer. I databasen er det muligt at tage alt med. Altså ikke kun fx officielle bogudgivelser. Men alt fra videoer, artikler og praktiske demonstrationer til seminarer, kurser og personer. Dette giver en altafgørende forskel, når vi taler om videnssystematik og indsamling, nemlig den, at der er kortest mulig vej fra den fundne viden til kilden (virkeligheden). Basen bliver så at sige et aktivt netværksredskab, der kan bruges til at forme fx egen miljøviden og økologisk praksis.

Kort og godt er ønsket at samle alle tilgængelige ressourcer inden for miljø og økologi på ét website, ‘eco-info.dk’, for derigennem at opfylde to mål:

  • at skabe et større kommercielt grundlag for at udvikle, producere og sælge økologiske og miljøvenlige produkter i Danmark.
  • at gøre det betydeligt lettere for den almindelige dansker at skabe sig overblik over og fremskaffe informationer om miljørigtige og økologiske løsninger inden for alverdens emner.