Udgivet i Skriv en kommentar

I-landenes dilemma

I-landenes overdrevne forbrug har medført en eskalering af CO2-koncentrationen. Jørgen Steen Nielsen kommenterer ironisk og kritisk klodens sande tilstand. Journalist Jørgen Steen Nielsen, Information, langer i en kommentar i dagens avis ud efter industrilandenes overdrevne forbrug, hvilket efter hans mening ikke har andet end skævvredet jordens balance i de sidste 100 år endnu mere. ”I-landene […]

Udgivet i Skriv en kommentar

Prisen på global opvarmning

Mange eksperter mener, at vi kan gøre noget ved den globale opvarmning. Men effekten vil først kunne ses om mange år, og der er ikke enighed om hverken pris eller udbytte. Ifølge alskens målinger er der blevet varmere på Jorden. Temperaturen er steget ca. 0,6 grader i gennemsnit siden 1861, og stigningen har især taget […]

Udgivet i Skriv en kommentar

Miljøguru: A-kraft er jordens redning

Ved at gøre atomenergi til vores primære energikilde, vil vi kunne afværge den globale opvarmnings fatale følger for menneskeheden, siger miljøguruen James Lovelock. Internationale miljøorganisationer er chokerede. Det står skidt til med Jordens sande tilstand , og den globale opvarmning forværres med en sådan hastighed, at den eneste mulighed for at forhindre de katastrofale følger, […]

Udgivet i Skriv en kommentar

Rusland på vej mod Kyoto

EU forventer nu, at Rusland snart tilslutter sig FN’s klimaaftale. Det meddelte EU’s miljøministre på et møde i Irland i weekenden. Den russiske deltagelse er helt afgørende for, at Kyoto-aftalen kan træde i kraft. EU’s miljøministre forventer, at Rusland snart vil være at finde blandt de lande, der har ratificeret Kyoto-aftalen. Det meddelte ministrene på […]

Udgivet i Skriv en kommentar

Renæssance for atomkraft

Atomkraft er i flere lande på vej ind i varmen igen. Dette skyldes bl.a., at atomkraft er mere miljøvenlig end kul og olie. Men miljøorganisationerne kritiserer tendensen. Atomkraft er i flere lande på vej til at få en renæssance. Frankrig har givet grønt lys for nationens tredje generation af reaktorer og også Finland har indledt […]

Udgivet i Skriv en kommentar

International kampagnegruppe kæmper for Kyoto-aftalen

Sammen med olieselskaberne BP og Shell, Californiens guvernør Arnold Schwarzenegger og Storbritanniens premierminister, Tony Blair, var Lars Larsen inviteret til London af den nystartede private kampagnegruppe Climate Group, der vil holde liv i Kyoto-aftalen og kæmpe for, at reduktionerne i drivhusgasserne øges. – Klimaforandringen er på lang sigt nok den vigtigste enkeltstående udfordring, vi står […]

Udgivet i Skriv en kommentar

EU favoriserer fossil energi

De 15 hidtidige EU-lande betaler årligt mindst 21,7 mia. euro i støtte til miljøbelastende energikilder som kul, olie og gas. De vedvarende energikilder støttes med blot 5,3 mia. euro. Det fremgår af en ny rapport fra det Europæiske Miljøagentur, der pointerer, at den massive støtte til fossil energi er i modstrid med EU’s klimapolitik. Officielt […]

Udgivet i Skriv en kommentar

UNEP: Klimaindsatsen kan blive bedre

Danmark er længere fra at overholde sine forpligtelser til at nedbringe udslippet af drivhusgasser, end USA er. Faktisk ligger vi på en skuffende sidsteplads i den gruppe af lande, som ikke overholder deres Kyoto-løfter. Selv lande som Rusland og Polen overholder deres forpligtelser, konkluderer FN’s miljøprogram, UNEP. Danmark ligger på en sidsteplads, når det gælder […]