Netværk

Her er en række netværk og paraplyorganisationer der arbejder med bæredygtig udvikling

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling
92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN’s Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992. Medlemmerne i 92-gruppen arbejder med forskelligt fokus og forskellige prioriteter, men alle arbejder for at fremme en bæredygtig udvikling (se vedtægter). Nogle fokuserer mest på miljøspørgsmål i Danmark og/eller globalt, andre arbejder mest med udviklingsprojekter ude. 

Broen til Fremtiden
Broen til Fremtiden er en alliance bestående af grønne og sociale bevægelser, faglige organisationer samt forskere. Målet er et CO2-neutralt Danmark baseret på 100% vedvarende energi senest i 2040 – skabt ved hjælp af en socialt ansvarlig og retfærdig grøn omstilling.

RCE Danmark – Nationalt netværk for udvikling af bæredygtig uddannelse
RCE står for ”Regional Center of Expertise”; et regionalt center for ekspertise i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU). RCE Denmark fungerer som nationalt og internationalt kraftcenter for praksisnær forskning og udvikling af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. 

Dansk Folkeoplysnings Samråd
Verdensmål og bæredygtighed er på alles læber – af gode grunde. Og mange folkeoplysende foreninger og skoleformer har allerede kastet sig ind i arbejdet med spændende projekter og nye tiltag på det grønne felt. DFS har netop vedtaget en ny strategi for de næste 3 år, som har fokus på bæredygtighed og særligt prioriterede FN-verdensmål. Desuden er der etableret et bæredygtighedsnetværk, for folkeoplysende aktører, hvor målet er at man kan dele erfaringer, blive klogere, måske endda få en opsang og lytte til hinandens og eksperternes viden.

KlimaCafeGruppen

KlimaCaféGruppen opstod efter Klima-Påmindelsens gademøder, der startede i efteråret 2018, i Rigsdagsgården ved Folketingets trappe – hvor mange af os stod trofast hver torsdag fra kl. 8.30 til 10.00.  Det kunne, af og til, godt være en kold fornøjelse, derfor fortsatte nogen snakken om klimaproblemerne over en varm kop kaffe i en nærliggende café.  
Dér opstod begrebet “KlimaCaféGruppen”. Gruppen har nu eksisteret i to år.  
Det helt særlige ved disse cafémøder er, at vi normalt ikke har en dagsorden – men vi har en ordstyrer, hvilket bevirker, at alle får en chance for at sige noget, og at man, tager sig tid til at tænke sig om inden man tager ordet. 

Ofte fører snak og diskussion til handling.   Aktioner: vi har gennemført et par “Rollator” demonstrationer, vi har bakket op om Klimateltet på Folkemødet, vi har deltaget i Operation Klimahandling, og har planer om en større march fra Holbæk til København. Vi har også indrykket en serie små, lysegrønne annoncer i Information, som en slags julekalender til Dan Jørgensen.

I øjeblikket påvirker vi Klimaministeriet med taler og sange hver torsdag morgen kl. 9.00

Vi kan kun opfordre til, at man møder op foran rådhuse, skriver taler og sange og mødes på en passende café bagefter. 
Der er 50 klimasange på Klimabevaegelsen.dk/deltag
Demonstrér, diskuter, hold sammen!

Nærmere kontakt hos Niels-Simon Larsen – nisiwila@gmail.com

GreenTown / Grønne Venner

Vi hos GreenTown tror på at den grønnere fremtid, er rigtigt fint på vej. Og det tror vi på, fordi vi ser flere og flere som dig og mig, der begynder at omlægge vores vaner og være bevidste om vores forbrug og handlinger. Disse omlagte vaner og bevidste handlinger, er med til at støtte de projekter, som gør de grønnere tiltag mere tilgængelige. Og som alt andet, bidder disse gode handlinger sig selv i halen, og skaber grobund for at flere grønne tiltag kan komme til, og derved og du og jeg igen, nemt kan skifte endnu flere vaner over til nogle som gør godt, frem for skidt. 

Med De grønne venner listet her i projektet, vil GreenTown skabe grobund for at du og jeg, kan finde frem til så mange som muligt, der kan hjælpe med at gøre mere godt. Det er ret simpelt som det fungerer, des mere vi alle støtter de grønne tiltag der findes, des flere vil der dukke op, og dét vil GreenTown gerne støtte.