Netværk

Her er en række netværk og paraplyorganisationer der arbejder med bæredygtig udvikling

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling
92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN’s Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992. Medlemmerne i 92-gruppen arbejder med forskelligt fokus og forskellige prioriteter, men alle arbejder for at fremme en bæredygtig udvikling (se vedtægter). Nogle fokuserer mest på miljøspørgsmål i Danmark og/eller globalt, andre arbejder mest med udviklingsprojekter ude. 

Broen til Fremtiden
Broen til Fremtiden er en alliance bestående af grønne og sociale bevægelser, faglige organisationer samt forskere. Målet er et CO2-neutralt Danmark baseret på 100% vedvarende energi senest i 2040 – skabt ved hjælp af en socialt ansvarlig og retfærdig grøn omstilling.

RCE Danmark – Nationalt netværk for udvikling af bæredygtig uddannelse
RCE står for ”Regional Center of Expertise”; et regionalt center for ekspertise i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU). RCE Denmark fungerer som nationalt og internationalt kraftcenter for praksisnær forskning og udvikling af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. 

Dansk Folkeoplysnings Samråd
Verdensmål og bæredygtighed er på alles læber – af gode grunde. Og mange folkeoplysende foreninger og skoleformer har allerede kastet sig ind i arbejdet med spændende projekter og nye tiltag på det grønne felt. DFS har netop vedtaget en ny strategi for de næste 3 år, som har fokus på bæredygtighed og særligt prioriterede FN-verdensmål. Desuden er der etableret et bæredygtighedsnetværk, for folkeoplysende aktører, hvor målet er at man kan dele erfaringer, blive klogere, måske endda få en opsang og lytte til hinandens og eksperternes viden.