Øko.dk

Websted for bogen og bevægelsen: ”ØKO.DK – når bæredygtighed og mangfoldighed går hånd i hånd”

I et oplæg til en proces skriver forfatteren Jens Kofoed:

Hvordan kommer vi i gang med omstilling af 20.000 km2 landbrugsjord
Mit skrift om folkebevægelsen ”ØKO.DK – når bæredygtighed og mangfoldighed går hånd i hånd” giver ikke et endeligt svar på spørgsmålet om bevægelsens organisering. I de følgende strategiske overvejelser er derfor valgt den enkleste form: Bevægelsen, en Sekretariatsfunktion og et Netværk af Socialøkologiske Centre.

Bevægelsen rummer enkeltpersoner, grupper, alle former for fællesskaber, foreninger, institutioner, skoler mv. For alle disse gælder, at de arbejder med omstilling i overensstemmelse med skriftets 12 kendetegn (siderne 69 til 76), af hvilke visionen, de 7 ledeord, dagsordenen samt sproget og fortællingen er blandt de væsentligste.
Derudover samordner et netværk af socialøkologiske centre og en sekretariatsfunktion bevægelsen.

Inden spørgsmålet om igangsætning af bevægelsen søges besvaret – lidt om:
– de særlig vigtige perspektiver, som gør bevægelsen til en nødvendighed og;
– de socialøkologiske centres kompetence, der er helt afgørende for omstillingsprocessens vellykkethed.”

Læs hele oplægget til en proces her.

Læs om bogen her i Vidensbanken på Grønt Overblik
Bogen/skriftet er udgivet af Jens Kofoed i 2020. Jens Kofoed er civilingeniør fra 1963. Hans ledetråd har gennem hele det faglige liv været mennesker og fællesskabers muligheder i og medansvar for det nære samfunds sociale og fysiske forhold. Fra 1976 til 1999 lektor i faget byplan og medudvikler af fagområdet byøkologi på DTU. Efter år 2000; håndværker, havekaotiker og musiker samt far, bedstefar og oldefar.
I 2015 fortabte Jens sig i økologiens verden. Resultatet er denne bog, hvor tredive års erfaringer er søgt inddraget til at beskrive vejen til en 100% omlægning af dansk landbrugsjord til natur, økologisk brug og anvendelse.

Læs også en anmeldes af bogen her på portalen.
Øko-net støtter op om processen for at skabe en folkebevægelse og processen bliver blandt andet et tema på det kommende GrøntMøde Sydfyn 2021 – der forventes afholdt 9-12. september 2021.
Nærmere kontakt vedr. bogen og processen kan ske til Øko-net på eco-net@eco-net.dk

LÆS BOGEN:
ØKO.DK – når bæredygtighed og mangfoldighed går hånd i hånd

Er du blevet nysgerrig og vil være med – så kan du hente bogen her i en pdf-udgave.

Eller du har mulighed for at læse bogen som webmagasin på ISSUU.