Om

BU.dk er en del af Øko-net’s univers – læs om det her:

Folkeoplysning For Fremtiden
– landsdækkende Netværk & Praksis for grøn/økologisk omstilling, klimaalarm og bæredygtig udvikling

Øko-net – et landsdækkende folkeoplysnings netværk, der arbejder for og med den grønne omstilling.
Netværket er stiftet i januar 1994, og det fulde navn er: Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis!
Målet er at udvikle nytænkende folkeoplysning for bæredygtig udvikling. Altså en folkeoplysning for GRØN OMSTILLING

Foreningen, der er en medlemsforening, finder du her: www.FolkeoplysningForFremtiden.dk

Øko-net tilbyder og står bag følgende projekter:

BU.dk – er en ny portal om bæredygtig udvikling – for handling og omstilling til et grønt, økologisk og bæredygtigt Danmark.
Kan bruges af alle, der søger informaiton om FN-sporet fra Rio siden 1992, med Agenda 21-processen for bæredygtig udvikling.
Find bl.a. Artikler med aktuelt og debat, Kalender, Visioner, Netværk og Historisk overblik: www.bu.dk

GrøntOverblik.dk – en landsdækkende grøn database – søg efter organisationer, arrangementer og udgivelser – fra hele landet!
Målet med portalen er at samle og skabe et let tilgængeligt overblik over hvilke tiltag, der er på miljø- og økologiområdet i Danmark.

Portalen forankres i alle regioner og kommuner – der søges Ankerpersoner og Sponsorere lokalt.
Brug portalen. Læg dig og dit projekt ind. Eller vær med i den lokale opbygning.
Find databaserne her: www.grøntoverblik.dk

 Lev & Lær Gården – et møde sted for græsrødder, miljøbevægelsen og jorddyrkere – fremtidens naturforvaltere og lokale fødevarerproducenter.
Øko-net har etableret Lev & Lær Gården – et husmandssted nær Ollerup ved Svendborg på Sydfyn.
På gården kan miljøbevægelsen holde træf og debatmøder. Og man kan tage de første læringsskridt ud i at dyrke jorden og genoprette naturen.
Der er etableret et Jord-til-bord-køkken, der kan bruges til workshops og jordnær læring om kraftfuld mad og livet i det hele taget. Aftenstedet.dk vil invitere medlemmer til fællesspisning og aktivistsnak.
Læs hele visionsoplægget for Lev & Lær i en kronik fra 25 års jubilæumet for Øko-net i 2019 og få info om gården på: www.levoglær.dk 

GrøntMøde – er et kommende projekt! Et grønt folkemøde – en nutidig opdatering af ØkoTræf2000 – det er visionen for GrøntMøde Sydfyn 2021.
Et møde der tager temperaturen på den grønne omstiling og klimahandlingsplanerne, samtidig med at der arbejdes med nye visionære og konkrete handlende tiltag.
Masser af lavthængende grønne frugter plukkes ikke. Mødet skulle have været afholdt i 2020, men grundet Covid-19 har vi valgt at rykke mødet. Planen er af afholde det til september 2021 i Svendborg. Nærmere info følger. Alle aktive i miljøkampen indbydes til at være med. Det bliver et 100% bæredygtigt møde, uden affald og i proces for at sikre et lavt miljømæssigt aftryk. Det foregår over tre dage, og der vil fra mødet blive udarbejdet en Deklaration. En opfølgning fra DanmarksDeklarationen.dk, der var resultatet fra 2000. Øko-net samarbejder med Broen Til Fremtiden om etableringen af mødet. Følg med og læs mere om mødet her: www.grøntmøde.dk

KOM og VÆR med i Øko-net!
Støt arbejdet: Bliv medlem / Giv et gave-støttebidrag:

Sådan bliver du medlem af Øko-net og kan støtte den grønne folkeoplysning og projekterne: Medlemskab koster 250 kr. i 2020 / Der er rabat til studerende og arbejdsløse som koster 175 kr. Gave-støttebidrag á min. 200 kr., op til 16.600 kr. er fradragsberettigede i 2020. Og en støtte fra 200 kr. og op er en stor hjælp for vores økonomi, da vi i den forbindelse modtager støtte fra Kulturstyrelsen hvis vi årligt indsamler min. 100 gave-støttebidrag.
Du bliver medlem eller støtter ved at sende beløbet til Øko-net’s Mobilepay: 55095 eller ved bankoverførsel til vores konto i Merkur: Reg.nr. 8401 Kontonr. 000102 1494

Send samtidig en mail til Øko-net med din information, navn, adresse, mobil, web mv. til: eco-net@eco-net.dk / Ved spørgsmål kan du ringe til: 4073 4324

Øko-net er medlem af de fire paraplyorgnisationer:
“92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling” (24 danske miljø- og udviklingsorganisationer), “Dansk Folkeoplysnings Samråd” (34 landsdækkende, folkeoplysende organisationer), “RCE Danmark – Netværk for Læring og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling” (danske uddannelsesorganisationer) og “CISU – Civilsamfund i Udvikling” (260 danske udviklingsorganisationer)

Kontakt:

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis / Øko-net
mobil: 4073 4324 / kontor: 6224 4324 / eco-net@eco-net.dk / www.eco-net.dk / facebook-side: eco.net.dk

Post-adresse til Øko-net er til Lev & Lær Gården: Øko-net, Ærtevej 120, Egense, 5700 Svendborg / By-sekretariat: Ribers Gård i Trykkeriet, Møllergade 34, 5700 Svendborg / CVR 19594939