Danske Organisationer

Du kan her finde henvisninger til danske organisationer, der arbejder med og for Bæredygtig Udvikling.

CARE Danmark. En uafhængig organisation, der gennem projekt- og oplysningsarbejde arbejder for at fremme økonomisk udvikling i udviklingslandene.

Danmarks Naturfredningsforening. En medlemsbaseret organisation, der arbejder for, at Danmark skal være et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø.

Det Økologiske Råd. Er en uafhængig organisation, der arbejder for en økologisk bæredygtig udvikling med social retfærdighed og menneskelig trivsel. Rådet gennemfører oplysningsarbejde, dokumentation og debat indenfor højt prioriterede miljøområder.

Greenpeace. Den danske afdeling af den International miljøorganisation Greenpeace.

IBIS. En medlemsbaseret og uafhængig dansk udviklingsorganisation, der arbejder for at sikre mennesker i Afrika og Latinamerika lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer.

ICIS Center. ICIS center afholder Master Class programme for leder der ønsker at inkludere bæredygtighed ind i deres daglige arbejde. Deres hjemmeside finder du her:

Mellemfolkeligt Samvirke. En medlemsbaseret og uafhængig dansk udviklingsorganisation, der gennem udviklings- og oplysningsaktiviteter arbejder for at mennesker i ulande bæredygtig udvikling.

Miljøbevægelsen NOAH. Dansk miljø- og græsrodsorganisation, der arbejder for at forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen og dens årsager – og anvise alternativer.

Nepenthes. Er en miljøorganisation, der arbejder for bæredygtig brug af verdens skove, både de danske skove og regnskovene.

OVE – Organisationen for Vedvarende Energi. En forening hvis formål er at arbejde for en ressource- og miljøbevidst energi- og miljøpolitik og gennem et folkeligt initiativ at opnå en selvforsyning fra de vedvarende energikilder.

Ulandsforeningen for bæredygtig udvikling – Danish Association for Sustainable Development. Arbejder med konkrete bæredygtig udviklings projekter i udviklingslande. Deres hjemmeside finder du her:

Øko-net – Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis. Er en folkeoplysningsorganisation, hvis overordnede mål er at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling.

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling. En paraplyorganisation for danske miljø- og udviklingsorganisationer.