Organisationer fra andre lande

Both Ends. Er en hollandsk baseret organisation, der støtter arbejdet i miljø organisationer, især i organisationer fra ulande.

Development Education Association. Arbejder for gennem uddannelse at fremme ændringer og bæredygtig udvikling.

Friends of the Earth. En paraply organisation for mere end 30 europæiske nationale miljøorganisationer.

Green Street. Canadisk internet baseret miljøundervisnings program.

Greenpeace. International miljøorganisation.

IISD – International Institute for Sustainable Development.

ITDG – Intermediate Technology Development Group.Arbejder med at hjælpe folk til at bruge teknologi som praktiske løsninger på fattigdom.

Jubilee Research. Organisation der arbejder med en verdensomspændende økonomisk retfærdigheds kampagne.

Learning for a Sustainable Future. Canadisk organisation der arbejder med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Oxfam. Internationalorganisation med oprindelse i England, Oxfam arbejder med udvikling, advocacy og nødhjælp.

Redefining Progress. Arbejder for at ændre økonomien og politikken i en mere bæredygtig retning, har en økologisk fodspors beregner på hjemmesiden.

SD Gateway – Sustainable Development Communication Network. Canadisk baseret netværk, der integrerer on-line informationer fra medlemsorganisationer.

The Ring Alliance – The Regional and International Networking Group. Paraply organisation, der er en global alliance af uafhængige forsknings organisationer, hovedsagligt fra ulande. Organisationen arbejder for at fremme bæredygtig udvikling.

World Business Council for Sustainable Development.International organisation der arbejder for erhvervslivets bæredygtighed.