Regeringer

Danmark.

Danmarks miljøundersøgelser. Forskningsinstitution under Miljøministeriet.

Det Økonomiske Råd. Har udført analyser af dansk bæredygtig udvikling ud fra et økonomisk udgangspunkt.

Energistyrelsen. Arbejder med dansk bæredygtig energi politik.

Institut for Miljøvurdering. Et uafhængigt institut under det danske miljøministerium. Formålet med Institut for Miljøvurdering er at medvirke til, at samfundet får mest miljø for pengene.

Miljøministeriet – Danmark.

Miljøstyrelsen. Den danske Miljøstyrelses internetside omkring bæredygtig udvikling findes på denne adresse.

Skov og Naturstyrelsen. Arbejder for at fremme bæredygtigheden i administrationen af Danmarks natur i en balance mellem brug og beskyttelse.

 

England.

Education for Sustainable Development. Det engelske undervisningsministeriums internet side om Uddannelse for Bæredygtig Uddannelse.

Sustainable Development – the UK Government Approach. Den britiske regering internet side omkring bæredygtig udvikling.