Officielle Olie Scenarier

De forudsigelser om verdens olie udbud og efterspørgsel, der findes i“World Energy Outlook 2002”. og ”World Energy and Technology Outlook 2003”, er begge baseret på nogle grundlæggende antagelser om baggrunden for økonomiske vækstbaserede udvikling, disse antagelser er:

· At forskellene i levestandard mellem rige lande og fattige lande ikke yderligere vil destabilisere de internationale politiske og økonomiske relationer, og dermed heller ikke influere den økonomiske vækst i de rige lande.
· At markedsmekanismerne kan sikre at olie og gas industrien producerer energi forsyning tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgselen, den økonomiske vækst vil derfor ikke blive svækket på grund af manglende energiforsyning.
· At en vækst i de årlige CO2 udledninger på 70 –100 % ikke vil indebære klima forandringer i et omfang, der vil have væsentlig negative virkninger på den globale økonomi.

Under disse forudsætninger finder the International Energy Agency at: ”De konventionelle olie ressourcer er tilstrækkelige til at klare den forventede stigning i efterspørgselen frem til 2030, selvom nye oliefund vil være nødvendige for at forny reserverne. Betydningen af de ikke konventionelle olie former, så som olie sand og gas-til-olie, må forventes at vokse, specielt efter 2020.”

The International Energy Agency begynder sammenfatningen i dets “World Energy Outlook 2002”. Med følgende udtalelse:

”This edition of the World Energy Outlook, which sets out the IEA’s latest energy projections to 2030, depicts a future in which energy use continues to grow inexorably, fossil fuels continue to dominate the energy mix and developing countries fast approach OECD countries as the largest consumers of commercial energy. The Earth’s energy resources are undoubtedly adequate to meet rising demand for at least the next three decades. But the projections in this Outlook raise serious concerns about the security of energy supplies, investment in energy infrastructure, the threat of environmental damage caused by energy production and use and the unequal access of the world’s population to modern energy.

Governments will have to take strenuous action in many areas of energy use and supply if these concerns are to be met.”

The International Energy Agency kommer på baggrund af disse forudsætninger frem til følgende beregning af forbruget af olie, udviklingen i CO2 udledninger og udviklingen i verdens udbud og efterspørgsel af olie for perioden 2000-2030: