Olie efterspørgsel og produktion

I december 2003 afholdt Teknologi-Rådet og Dansk Ingeniør Forening en international konference om de fremtidige udsigter for de olie baserede teknologier og økonomier. Konferencen havde titlen ”Oil Demand, Production and Cost – Prospect for the Future”. Til konferencen blev der udarbejdet en rapport med titlen “Oil-based Technology and Economy – Prospect for the Future”.

Du kan her downloade rapporten “Oil-based Technology and Economy”. 

Rapporten konkluderer, at det vil blive stadig vanskeligere og mere omkostningsfyldt at imødekomme den hurtigt voksende efterspørgsel af olie fra eksisterende oliekilder. Afhængig af især udviklingen i Mellemøsten og udviklingen i verdensøkonomien i de kommende år, vil produktionen af olie sandsynligvis toppe indenfor 10 – 20 år. Mere præcist hvornår det vil ske vil være et spørgsmål om geologi, teknologi, økonomi og politisk stabilitet. Herefter vil verden befinde sig i en situation, hvor udbuddet af relativt billig olie ikke vil kunne dække efterspørgslen efter olie. Den manglende olie vil skulle dækkes af andre dyrere energikilder eller energikilder med store miljømæssige omkostninger.

Rapporten finder, at det store problem i forhold til bæredygtigheden er, at der ikke internationalt eller nationalt findes realistiske politiske energistrategier, der kan imødegå konsekvenserne af nedgangen i den konventionelle olieproduktion.

Manglen af sådanne strategier, mener rapporten, især skyldes de officielle scenario for forudsigelse af verdens olie udbud og efterspørgsel, der løbende er blevet udarbejdet internationalt.

Dette drejer sig senest om:

The International Energy Agency’s: “World Energy Outlook 2002”.

Den kan downloades her:

EU commissionen’s ”World Energy and Technology Outlook 2003”.

Den kan downloades her: