Environment for Europe

I maj 2003 afholdt United Nations Economic Commission for Europe en Miljøminister Konference i Kiev, Ukraine. På denne konference var uddannelse for bæredygtig udvikling et af emnerne. Der blev på konferencen vedtaget et dokument omhandlende uddannelse for bæredygtig udvikling. ”Statement on Education for Sustainable Development by the UNECE Ministers of the Environment”.

 

I udtalelsen lægger ministrene vægt på at uddannelse udover at være en menneskeret, også er en forudsætning for at opnå bæredygtig udvikling, (og er et uundværligt redskab for god ledelse.)

Uddannelse for bæredygtig udvikling vil skulle udfylde følgende funktioner:

  • Være et grundlæggende redskab for at forbedre forbrugs- og produktions mønstrene.
  • Lægge grunden for forskning og udvikling af teknologier der kan forbedre miljøet.
  • Gøre det muligt for folk, startende i en tidlig alder, at integrere miljømæssige problemstillinger ind i deres forståelses rammer og deres handlinger.
  • Forbedre befolkningernes evne til og deres motivation for at opnå adgang til informationer, deltage i beslutnings processer og handle derefter i forhold til bæredygtig udvikling.

Uddannelse for bæredygtig udvikling skal være styret af følgende principper:

  • Uddannelse for bæredygtig udvikling er et tværsektoralt emneområde, som omfatter økonomiske, miljømæssige og sociale dimensioner, og som kræver en participatorisk og holistisk tilgang.
  • Elever på alle niveauer skal opfordres til anvende kritisk tænkning og refleksioner som en forudsætning for konkrete aktiviteter med henblik på bæredygtig udvikling.
  • Bæredygtig udvikling skal inddrages i alle uddannelses programmer på alle niveauer, inkluderende faglig uddannelse og fortsat undervisning.
  • Uddannelse er livslang proces, der involverer såvel formel, ikke-formel og uformel uddannelse.
  • Det overordnede mål for uddannelse for bæredygtig uddannelse er at sætte borgere i stand til at agere for positive miljømæssige ændringer, og dette indebærer en proces orienteret og participatorisk tilgang.

I udtalelsen bliver det understreget at der er behov for at nyorientere miljø undervisning, sammen med andre områder af undervisningen hen imod bæredygtig udvikling.

For at opnå det er det vigtigt at udvikle og færdiggøre en UNECE strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling.