UNECE strategi

På det første UNECE regionale møde for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Geneve i februar 2004 forelå der et udkast til en sådan UNECE strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Du kan her downloade udkastet til UNECE’s strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. 

I udkastet til strategien fastlægges formålet med strategien at være:

Hovedformålet med strategien er at støtte UNECE medlemslandene til at udvikle og styrke evnerne hos individer og samfund to foretage vurderinger og valg til fordel for bæredygtig udvikling, og derved medvirke til at øge deres kompetencer med henblik på at opnå et sundt og produktivt liv i harmoni med naturen.

Hovedformålet for uddannelse for bæredygtig udvikling er:

Alle mennesker skal opnå kompetence til at bidrage til bæredygtig udvikling der imødekommer de nuværende behov uden at forhindre fremtidige generationers muligheder for at imødekomme deres behov. Uddannelse for Bæredygtig Udvikling skal baseres på en integreret tilgang til økonomisk, social og miljømæssig udvikling.

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling skal udvikle individers og samfundets evne til at arbejde for en bæredygtig fremtid. Den er rettet mod at gøre folk mere vidende, bedre informerede, etisk, ansvarlig, kritisk og villig til at agere for et sundt og produktivt liv i harmoni med naturen.