Uddannelse for BU i Danmark

FN 10 året for Uddannelse for bæredygtig udvikling starter i 2005. Danmark har tilsluttet sig dette 10 år, men der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en handlingsplan for 10 året, ligesom der endnu ikke er formuleret en selvstændig dansk officiel politik for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Det officielle Danmark har fulgt to forskellige internationale spor i udviklingen af Uddannelse for Bæredygtig Uddannelse.

Undervisningsministeriet har taget sit udgangspunkt i Agenda 21 arbejdet for the Baltic Sea Region – Baltic 21.

Miljøministeriets udgangspunkt har været dets deltagelse i arbejdet med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling igennem United Nations Economic Commission for Europe.