Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet har i sit arbejde med Uddannelse for bæredygtig Udvikling haft udgangspunkt i Agenda 21 arbejdet for the Baltic Sea Region, Baltic 21. I dette samarbejde blev der udviklet en bæredygtigheds strategi for 11 Østersø lande (Norge og Island er inkluderet heri).

I denne strategi bliver uddannelse set som et vigtigt element til strategiens gennemførelse.

Arbejdet med udvikling af en fælles tilgang til Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i the Baltic Sea Region blev påbegyndt på et møde mellem undervisningsminister i Sverige i 2000 blev der vedtaget en Haga-deklaration som indeholdt en aftale om at udvikle en Agenda 21 handlingsplan for uddannelse. Denne handlingsplan blev vedtaget af undervisningsministrene på et møde i Sverige i januar 2002 som Agenda 21 for uddannelse for bæredygtig uddannelse i Østersøområdet – Baltic 21E.

 

Haga Deklarationen kan downloades her:

 

Agenda 21 Handlingsplanen kan downloades her i svensk udgave:

 

Som opfølgning af denne er der udarbejdet et dokument med målsætninger, handlingsprogram og indikatorer for Baltic 21E.

Dokumentet kan downloades her i engelsk udgave:

 

En sektor rapport omhandlende Uddannelse for Bæredygtig Uddannelse er blevet udarbejdet af Baltic 21 sekretariatet.

Rapporten kan downloades her:

 

Yderligere informationer om Baltic 21 kan findes på deres hjemmeside på følgende adresse:

 

En learners guide for Baltic 21 Education for Sustainable Development er blevet udgivet.

Den kan downloades her:

 

Der foreligger nu også en dansk udgave af denne, med titlen “BALTIC 21- AGENDA 21 handleplan for Østersøregionen”.

Den kan downloades her: