Visioner

Visionære projekter til gavn for den grønne omstilling og bæredygtige udvikling

KlimaCafeGruppen
KlimaCaféGruppen opstod efter Klima-Påmindelsens gademøder, der startede i efteråret 2018, i Rigsdagsgården ved Folketingets trappe – hvor mange af os stod trofast hver torsdag fra kl. 8.30 til 10.00.  Det kunne, af og til, godt være en kold fornøjelse, derfor fortsatte nogen snakken om klimaproblemerne over en varm kop kaffe i en nærliggende café.  
Dér opstod begrebet “KlimaCaféGruppen”. Gruppen har nu eksisteret i to år.  
Det helt særlige ved disse cafémøder er, at vi normalt ikke har en dagsorden – men vi har en ordstyrer, hvilket bevirker, at alle får en chance for at sige noget, og at man, tager sig tid til at tænke sig om inden man tager ordet. 

Ofte fører snak og diskussion til handling.   Aktioner: vi har gennemført et par “Rollator” demonstrationer, vi har bakket op om Klimateltet på Folkemødet, vi har deltaget i Operation Klimahandling, og har planer om en større march fra Holbæk til København. Vi har også indrykket en serie små, lysegrønne annoncer i Information, som en slags julekalender til Dan Jørgensen.

I øjeblikket påvirker vi Klimaministeriet med taler og sange hver torsdag morgen kl. 9.00

Vi kan kun opfordre til, at man møder op foran rådhuse, skriver taler og sange og mødes på en passende café bagefter. 
Der er 50 klimasange på Klimabevaegelsen.dk/deltag
Demonstrér, diskuter, hold sammen!
Find gruppen på: KlimaCafeGruppen
Nærmere kontakt hos Niels-Simon Larsen – nisiwila@gmail.com

Lev & Lær Jordbrug
For at kunne være et svar på den store miljømæssige klimaudfordring er vi nødt til at gå fra Tænketanke til Handle- og Gøre-tanke. Ikke store supertankere men mindre og levende enheder, hvor man kan handle og være i live, som menneske. I Øko-net kalder vi sådanne steder for Lev & Lær-steder. Læs mere på: www.levoglær.dk

Har du et projekt: dit xxxx projekt!?
Vi hører gerne om spændende og visionær grønne projekter, der har kant og handling i sig! Så har du et nyt og udfordrende bud på hvordan vi hjælper den grønne omstilling på vej, så hører vi gerne fra dig. Find kontaktformular under menuen Team-BU

Unbearable og Balanceakten – to skulpturer fra Jens Galschiøt, om klimakrisen og kunsten at balancere for en bæredygtig fremtid.