Visioner

Visionære projekter til gavn for den grønne omstilling og bæredygtige udvikling

Mere End Borgerløn
Overordnet skal spørgsmålene stilles: Hvad er det, vi har gang i? Drejer det sig ikke om at male billedet af det samfund, som borgerlønnen skal indsættes i?
Der er flere grupper og enkeltpersoner, der har lavet deres eget borgerlønsforslag. Det vil være uhensigtsmæssigt, at energien går med at bekrige hinanden. Hvad skal vi så gøre?
Situationen er den, at kun nogle få løse fugle vil have borgerløn. Ingen magtfulde grupper fx partier eller fagforeninger vil have den. Det hjælper ikke, at et ‘restparti’ som Alternativet vist nok vil. 
Der skal dannes et forum, som seriøst vil diskutere det nye samfund med et nyt syn på arbejde og løn, herunder i hvilken grad penge skal spille en rolle. 
Efter coronaen (og inden den næste epidemi ariverer) har samfundet to muligheder: Enten søge at genoprette den gamle økonomi (der ødelægger Jorden) eller forsøge at få bæredygtighed og livskvalitet implanteret som de bærende elementer.
Vi skal med andre ord sigte højere end borgerløn, dvs sigte mod at overtage magten og indføre det nye samfund.
Nærmere kontakt hos Niels-Simon Larsen – nisiwila@gmail.com

Lev & Lær Jordbrug
For at kunne være et svar på den store miljømæssige klimaudfordring er vi nødt til at gå fra Tænketanke til Handle- og Gøre-tanke. Ikke store supertankere men mindre og levende enheder, hvor man kan handle og være i live, som menneske. I Øko-net kalder vi sådanne steder for Lev & Lær-steder. Læs mere på: www.levoglær.dk

xxxx projekt!?
Vi hører gerne om spændende og visionær grønne projekter, der har kant og handling i sig! Så har du et nyt og udfordrende bud på hvordan vi hjælper den grønne omstilling på vej, så hører vi gerne fra dig. Find kontaktformular under menuen Team-BU

Unbearable og Balanceakten – to skulpturer fra Jens Galschiøt, om klimakrisen og kunsten at balancere for en bæredygtig fremtid.